Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy z projektami budowlanymi

Data zgłoszenia i numer sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres lub miejsce inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.3.2017

03.01.2017r.

Błaszczyk

Monika i Marcin

Boszkowo, dz. 68/14

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe

(kategoria I)

postanowienie z dnia 20.01.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków 20.02.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.4.2017

04.01.2017r.

Gmina Lipno

Wilkowice, dz. 588/15, 591

Kanalizacja deszczowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.30.2017

31.01.2017

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo, dz. 954/9

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania zalicznikowego zlewni ścieków

 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.39.2017

13.02.2017

Nowacki DEVELOPMENT Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/142

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoriaI/VIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.40.2017

13.02.2017

Nowacki DEVELOPMENT Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/163

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoriaI/VIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.43.2017

20.02.2017

Jagata Dawid

Mikołajczak Dariusz

Wilkowice, dz. 549/8

Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej (kategoriaI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.54.2017

01.03.2017

Hampelska Natalia

Jakuboszczak Daniel

Wilkowice, dz. 534/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

postanowienie z dnia 16.03.2017r. - wezwanie do uzupełninia braków

uzupełnienie braków

30.03.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.55.2017

02.03.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 219, 204/2, 214, 442, 256/4, 457/1, 457/2, 27/2, 460/1, 503

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.58.2017

03.03.2017

Dobrucki Rafał

Dąbcze, dz. 41, 31/100

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoriaXXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.59.2017

06.03.2017

Sznigir Marcin

Włoszakowice, dz. 185/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoriaI/VIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.63.2017

07.03.2017

Bartkowiak  

Maria i Paweł

Grotniki, dz. 455/69

Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny jednorodzinny wraz z rozbudową i wyburzeniem części parterowej

(kategoria III)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.65.2017

10.03.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 503, 27/1, 27/2, 35, 638, 664, 663, 671, 696, 689, 694, 698, 712/2

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI) 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.72.2017

13.03.2017

GĄD Jacek

Firma Handlowa

Grotniki, dz. 893/1

Budynek mieszkalny jednorodznny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.73.2017

13.03.2017

GĄD Jacek

Firma Handlowa

Grotniki, dz. 893/12

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.74.2017

13.03.2017

GĄD Jacek

Firma Handlowa

Grotniki, dz. 893/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.78.2017

16.03.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 681/1, 689, 690/9, 690/6, 660/4

Przebudowa sieci elektroenergetyczej nn 0,4 kV z demontażem części linii napowietrznej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.85.2017

20.03.2017

Woźni Marta i Przemysław

Dąbcze, dz. 496/27

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.100.2017

30.03.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Boszkowo - Letniskow, dz. 998, 824/94, 824/93, 824/78, 824/79, 824/99, 824/100, 824/105, 824/106, 824/104, 824/103, 824/101, 824/98, 824/97, 824/96, 824/95, 824/92, 824/25

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV dla zasilania domków letniskowych

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.117.2017

10.04.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 20, 786/36, 69/14, 69/13, 69/8, 72/43, 69/12

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV z szafką kablową i złączem kablowo - pomiarowym

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.127.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 543, 542, 581/7, 581/30, 579, 581/38, 581/29, 581/37, 581/7

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.128.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Klonówiec, dz. 201/35, 201/36, 201/42, 201/57

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitranej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.129.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Henrykowo, dz. 460, 493

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.130.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Gronówko, dz. 117/61, 117/70, 117/56

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.135.2017

21.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 533/5, 533/32, 533/13

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.151.2017

28.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 635, 631, 632/1, 627/5

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.152.2017

28.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Mórkowo, dz. 169, 170, 171/4

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.163.2017

08.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 784/9 - 784/14, 784/16, 786

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.164.2017

08.05.2017

Grybscy Róża i Michał

Stary Belęcin, dz. 46/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.167.2017

09.05.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 575/1, 520, 518/10, 518/9

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.174.2017

16.05.2017

Stachowiak Katarzyna

Grodzisko, dz. 175/1, 172/12

Rozbudowa sieci wodociągowej

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 31.05.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

sprzeciw

AB.6743.175.2017

16.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 533/32

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.179.2017

17.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 827, 715/10

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączami kablowo - pomiarowymi (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.180.2017

17.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 89/10, 91/2, 91/5

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.183.2017

18.05.2017

ANGELUS 

Joanna i Krzysztof

Wilkowice, dz. 82, 102, 111

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.192.2017

24.05.2017

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

Robczysko, dz. 123/1, 123/4

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.z o.o. stacji gazowej wysokiego ciśnienia

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.195.2017

26.05.2017

Gmina Święciechowa

Przybyszewo, dz. 194, 592/1, 293/8, 468, 628/16

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.196.2017

26.05.2017

Gmina Święciechowa

Niechłód, dz. 20/4, 28, 46, 60, 335, 297/1, 200/3

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.197.2017

26.05.2017

Zakład Usług Wodnych

we Wschowie Sp.  z o.o.

Wijewo, dz. 973, 1007

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.200.2017

05.06.2017

Wojtkowiak Mariusz

Moraczewo, dz. 481/13, 481/1, 481/5, 481/17, 481/25

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 21.06.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków

04.07.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.203.2017

05.06.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 330/5, 1220/5, 331/3, 1217/2

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.210.2017

08.06.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Krzemieniewo, dz. 145, 178/1, 178/2, 128/2

Sieć elektroenergetyczna - linia kablow nn 0,4 kVoraz przyłącze kablowo - pomiarowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.218.2017

14.06.2017

GĄD Jacek

Grotniki, dz. 893/5

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.219.2017

14.06.2017

GĄD Jacek

Grotniki, dz. 893/6

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.220.2017

14.06.2017

GĄD Jacek

Grotniki, dz. 893/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.229.2017

21.06.2017

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 401/5, 320/1

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.239.2017

29.06.2017

Zakład Usług Wodnych

Sp. z o.o.

Zaborówiec, dz. 23/13, 271/45, 271/43, 271/42, 294/2, 271/61, 271/44

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.240.2017

29.06.2017

Zakład Usług Wodnych

Sp. z o.o.

Zaborówiec, dz. 295, 22/5, 96/10, 1/26, 96/9

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 14.07.2017r.- wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków 20.07.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.247.2017

03.07.2017

Gmina Święciechowa

Gołanice, dz. 29

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 21.07.2017r. - wezwanie do uzupełninia braków

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.248.2017

03.07.2017

Gmina Święciechowa

Lasocice, dz. 121

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.249.2017

03.07.2017

Gmina Święciechowa

Święciechowa, dz. 717, 761/2

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.250.2017

04.07.2017

Bartkowiak

Maria i Paweł

Grotniki, dz. 455/69

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz wyburzeniem części parterowej istniejącego budynku letniskowego (kategoria I)

postanowienie z dnia 19.07.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków

24.07.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.255.2017

07.07.2017

 Rosik Mirosława i Maciej

Grodzisko, dz. 4/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria VIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.268.2017

18.07.2017

Pawlak Maciej

Włoszakowice, dz. 580/11

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

postanowienie  z dnia 26.07.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

 

AB.6743.275.2017

25.07.2017

Gmina Osieczna

Kąkolewo, dz. 449, 452/7

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.276.2017

25.07.2017

Gmina Osieczna

Osieczna, dz. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/3, 201

Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV - I etap oraz budowa z przebudową linii napowietrznej na kablową

(kategoria XXVI) 

postanowienie z dnia 11.08.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

 

AB.6743.288.2017

04.08.2017

Poślednik Violetta

Wyciążkowo,  dz. 100

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa dachu 

(kategoria I)

postanowienie z dnia 21.08.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków

01.09.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.291.2017

08.08.2017

Gmina Święciechowa

Lasocice,  dz. 277/5

Sieć  kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.292.2017

08.08.2017

Gmina Święciechowa

Henrykowo,  dz. 508/9, 508/10, 511/9, 511/10, 511/11, 514/7, 517/2, 521/1, 522/3, 531/1, 531/3, 532/4, 541

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.294.2017

09.08.2017

FHU Rafał Rakowski

Kłoda,  dz. 784/16, 784/17

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.295.2017

09.08.2017

Zakład Usług Wodnych

Sp. z o.o.

Krzycko Małe,  dz. 178/2

Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PVC DZ 110 dł. 980 m  z hydrantami p.pożarowymi dla zaopatrzenia a wodę budownictwa mieszkaniowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.296.2017

10.08.2017

Trzpil Magdalena

Osieczna,  dz. 1441/153

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.298.2017

11.08.2017

Janiszewska Agata

Lipno,  dz. 398/6

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.307.2017

17.08.2017

NOWACKI Development Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/140

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I/VIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.308.2017

17.08.2017

NOWACKI Development Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/131

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I/VIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.315.2017

29.08.2017

Tomczak Bożena

Dąbcze dz. 555/26, 555/23, 583/2, 262/4

Sieć wodociągowa 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.316.2017

30.08.2017

Gmina Krzemieniewo

Oporowo, dz. 58

Sieć elektroenergetyczna nN zasilania zalicznikowego pompowni ścieków(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.317.2017

30.08.2017

Gmina Krzemieniewo

Mierzejewo, dz. 37/17

Sieć elektroenergetyczna nN zasilania zalicznikowego pompowni ścieków(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.318.2017

30.08.2017

Gmina Krzemieniewo

Oporówko, dz. 203/3

Sieć elektroenergetyczna nN zasilania zalicznikowego pompowni ścieków(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.328.2017

04.09.2017

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 336/6

Wykonanie fundamentu i zadaszenia agregaty prądotwórczego tłoczni pneumatycznej ścieków

(kategoria XVIII)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.331.2017

06.09.2017

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Dłużyna, dz. 213, 521, 167/1

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa wraz z szafką kablową i złączem kablowym (kategoria XXVI) 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.334.2017

08.09.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 384/2, 381, 318/26, 1181/3, 1181/10

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.340.2017

12.09.2017

Gmina Święciechowa

Gołanice, dz. 29

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.361.2017

25.09.2017

Ratajczak Łukasz

Kłoda, dz. 901/7, 521/3, 550/3

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

   

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.365.2017

27.09.2017

Jabłoński Tomasz

Dąbcze, dz. 20, 69/8

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.368.2017

03.10.2017

Gmina Święciechowa

Strzyżewice, dz. 243/1, 296/21, 296/49, 296/50, 296/51, 296/58, 296/82, 297/35, 297/52, 297/56, 297/72, 299/2,  548/6

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.369.2017

03.10.2017

Gmina Święciechowa

Długie Stare, dz. 74

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.370.2017

03.10.2017

Gmina Święciechowa

Święciechowa, dz. 1084/6, 1193/2

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono

sprzeciwu

AB.6743.371.2017

03.10.2017

Gmina Osieczna

Osieczna, dz. 1441/168, 1441/109, 1441/105

Sieć kanalizacji deszczowej

(kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.372.2017

04.10.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Targowisko, dz. 232/8, 90

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.378.2017

06.10.2017

Gmina Święciechowa

Długie Stare, dz. 147

Rozdzielcza sieć wodociągowa

 (kategoria XXVI)

   

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.379.2017

06.10.2017

Śmigielski Sp.zo.o.Sp.k.

Święciechowa, dz. 333/24,332/38

Warunki likwidacji kolizji z liniami kablowymi nn 0,4 kV

 (kategoria XXVI)

   

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.382.2017

11.10.2017

Gierlich Zygmunt

Wijewo, dz. 630

Budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczo - garażowy, ujęcie własne - studnia wiercona oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I/II/VIII)

 

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.393.2017

26.10.2017

Gmina Osieczna

Osieczna, dz. 17/6, 1334, 401/4, 1342, 1343, 404/5, 1590, 1337, 1336, 1340, 404/3, 404/4, 64

Sieć kablowa oświetlenia ulicznego(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 15.11.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków

15.12.2017r.

 

Nie wniesioo sprzeciwu

AB.6743.408.2017

13.11.2017

ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

Krzemieniewo, dz. 600

Rozbudowa oświetlenia ulicznego (kategoria XXVI)

AB.6743.409.2017

13.11.2017

ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

Mierzejewo, dz. 36/2

Rozbudowa oświetlenia ulicznego (kategoria XXVI)

AB.6743.410.2017

15.11.2017

Gmina Święciechowa

Gołanice, dz. 13/7, 363/4, 430

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

AB.6743.427.2017

30.11.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Grotniki, dz. 850/8, 850/10, 840/1

Siec elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.435.2017

14.12.2017

Wrzosek Julita

Wilkowice, dz. 896/2, 491/6, 492/10, 488

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.439.2017

20.12.2017

Zaremba - Franek Agata

Wilkowice, dz. 585/31

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym(kategoria I)

 

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2017-01-05 12:23:25
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2017-01-05 12:42:26
Ostatnia zmiana:2018-02-05 09:13:38
Ilość wyświetleń:2922

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij