Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Ustrój Powiatu Leszczyńskiego, strategie i programy działania
    Rys historyczny Powiatu (0)
    Powiat w liczbach (1)
    Statut Powiatu (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego (3)
    Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego (0)
        Plan Gospodarki (1)
        Sprawozdania (2)
        Aktualizacja (1)
    Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (1)
    Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Leszczyńskiego (0)
        Program (3)
        Raporty (2)
    Powiatowa Startegia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leszczyńskim (1)
    Program Aktywności Lokalnej Powiatu Leszczyńskiego (1)
    Program współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku pub (1)
    Program zdrowotny pn. "Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV". (1)
    Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (1)

Organy Powiatu
    Rada Powiatu (2)
        Radni (0)
            Kadencja VI 2018-2023 (17)
            Kadencja V 2014-2018 (17)
            Kadencja IV 2010-2014 (17)
            Kadencja III 2006-2010 (17)
            Kadencja II 2002-2006 (17)
            Kadencja I 1998-2002 (25)
        Uchwały Rady (0)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                2019 (65)
                2018 (30)
            Kadencja V 2014 - 2018 (0)
                2018 (64)
                2017 (72)
                2016 (82)
                2015 (70)
                2014 (35)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                2014 (51)
                2013 (76)
                2012 (73)
                2011 (92)
                2010 (33)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                2010 (65)
                2009 (80)
                2008 (56)
                2007 (55)
                2006 (34)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                2006 (56)
                2005 (60)
                2004 (65)
                2003 (38)
                2002 (28)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
                2002 (29)
                2001 (35)
                2000 (29)
                1999 (60)
                1998 (15)
        Projekty Uchwał Rady (0)
            2019 (65)
            2018 (93)
            2017 (76)
            2016 (83)
            2015 (58)
            2014 (41)
            2013 (61)
            2012 (38)
            2011 (37)
            2010 (55)
        Protokoły z sesji Rady (0)
            Kadencja V 2014-2018 (0)
                2017 (11)
                2016 (13)
                2015 (9)
                2014 (2)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                2014 (8)
                2013 (7)
                2012 (8)
                2011 (8)
                2010 (2)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                2010 (7)
                2009 (10)
                2008 (6)
                2007 (9)
                2006 (3)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                2006 (7)
                2005 (9)
                2004 (8)
                2003 (6)
                2002 (3)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
                2002 (5)
                2001 (8)
                2000 (7)
                1999 (9)
        Komisje (0)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                Komisje i protokoły (0)
                    Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju (1)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                    Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (1)
                    Komisja Spraw Społecznych (1)
                    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leszczyńskiego (1)
            Kadencja V 2014-2018 (0)
                Komisje i protokoły (0)
                    Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju (1)
                        2017 (4)
                        2016 (15)
                        2015 (12)
                        2014 (2)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                        2017 (4)
                        2016 (13)
                        2015 (10)
                        2014 (2)
                    Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (1)
                        2016 (9)
                        2015 (11)
                        2014 (2)
                    Komisja Spraw Społecznych (1)
                        2017 (3)
                        2016 (15)
                        2015 (13)
                        2014 (2)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                Komisje i protokoły (0)
                    Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju (1)
                        2014 (10)
                        2013 (8)
                        2012 (11)
                        2011 (11)
                        2010 (2)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                        2014 (9)
                        2013 (8)
                        2012 (9)
                        2011 (13)
                        2010 (2)
                    Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (1)
                        2014 (10)
                        2013 (8)
                        2012 (9)
                        2011 (12)
                        2010 (2)
                    Komisja Spraw Społecznych (1)
                        2014 (10)
                        2013 (8)
                        2012 (11)
                        2011 (11)
                        2010 (2)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju (0)
                    2010 (9)
                    2009 (12)
                    2008 (9)
                    2007 (9)
                    2006 (1)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2010 (8)
                    2009 (8)
                    2008 (6)
                    2007 (7)
                    2006 (5)
                Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    2010 (7)
                    2009 (8)
                    2008 (9)
                    2007 (7)
                    2006 (5)
                Komisja Spraw Społecznych (0)
                    2010 (7)
                    2009 (8)
                    2008 (7)
                    2007 (8)
                    2006 (6)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju (0)
                    2006 (7)
                    2005 (9)
                    2004 (9)
                    2003 (6)
                    2002 (1)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2006 (0)
                    2005 (7)
                    2004 (6)
                    2003 (6)
                    2002 (0)
                Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                    2006 (0)
                    2005 (6)
                    2004 (6)
                    2003 (5)
                    2002 (1)
                Komisja Spraw Społecznych (0)
                    2006 (0)
                    2005 (7)
                    2004 (7)
                    2003 (7)
                    2002 (1)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
                Komisja Planowania, Rozwoju Inwestycji i Współpracy z Zagranicą (0)
                    2002 (4)
                    2001 (6)
                    2000 (5)
                    1999 (7)
                Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (0)
                    2002 (3)
                    2001 (6)
                    2000 (6)
                    1999 (8)
                Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (0)
                    2002 (5)
                    2001 (5)
                    2000 (5)
                    1999 (6)
                Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego Obywateli (0)
                    2002 (3)
                    2001 (4)
                    2000 (5)
                    1999 (8)
                Komisja Budżetowo-Finansowa (0)
                    2002 (5)
                    2001 (8)
                    2000 (10)
                    1999 (10)
                Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami (0)
                    2002 (3)
                    2001 (5)
                    2000 (6)
                    1999 (8)
                Komisja Rewizyjna (0)
                    2002 (6)
                    2001 (4)
                    2000 (8)
                    1999 (8)
        Stanowiska Rady Powiatu (2)
        Realizacja sesji (0)
            2018 (4)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            2019 (16)
            2018 (1)
    Zarząd Powiatu (3)
        Uchwały Zarządu (0)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                2019 (81)
                2018 (18)
            Kadencja V 2014 - 2018 (0)
                2018 (92)
                2017 (84)
                2016 (84)
                2015 (91)
                2014 (13)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                2014 (46)
                2013 (82)
                2012 (92)
                2011 (73)
                2010 (6)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                2010 (70)
                2009 (67)
                2008 (56)
                2007 (70)
                2006 (21)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                2006 (52)
                2005 (71)
                2004 (70)
                2003 (52)
                2002 (46)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
                2002 (7)
                2001 (37)
                2000 (24)
                1999 (43)
                1998 (0)

Starostwo Powiatowe
    Dane adresowe (0)
    Podstawy prawne działania (4)
    Struktura organizacyjna (0)
        Kierownictwo urzędu (4)
        Komórki organizacyjne (11)
    Petycje (0)
        2019 (1)
        2018 (4)
        2016 (2)
        2015 (1)
    Kontrole i wyniki kontroli (0)
        Kontrole zewnętrzne (0)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (1)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (0)
        Kontrole wewnętrzne (0)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
            2006 (1)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (0)

E-urząd
    E-urząd (0)

Jednostki Organizacyjne Powiatu
    Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie (1)
    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (1)
        Informacje (0)
            2013 (1)
            2012 (0)
            2011 (0)
            2010 (1)
            2009 (2)
            2008 (1)
            2007 (2)
            2006 (7)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (0)
        Ogłoszenia (0)
            2014 (1)
            2013 (0)
            2012 (0)
            2011 (1)
            2010 (1)
        Formularze do pobrania (5)
    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (1)
    Zespół Szkół Specjalnych w Górznie (1)
    Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1)
    Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie (1)

Powiatowe służby, inspekcje i straże
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie (1)
    Informacje (3)

Ogłoszenia i prawo
    Zarządzenia Starosty Leszczyńskiego (0)
        2019 (21)
        2018 (36)
        2017 (40)
        2016 (33)
        2015 (30)
        2014 (34)
        2013 (16)
        2012 (26)
        2011 (41)
        2010 (30)
        2009 (44)
        2008 (11)
        2007 (31)
        2006 (11)
        2005 (29)
        2004 (19)
        2003 (24)
        2002 (20)
        2001 (9)
        2000 (11)
        1999 (18)
    Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje (0)
        Rady Powiatu (0)
            2010 (0)
            2009 (0)
            2008 (0)
        Zarządu Powiatu (0)
            2019 (14)
            2018 (11)
            2017 (8)
            2016 (10)
            2015 (7)
            2014 (5)
            2013 (5)
            2012 (12)
            2011 (10)
            2010 (1)
            2009 (0)
        Starosty Leszczyńskiego (0)
            2019 (15)
            2018 (26)
            2017 (30)
            2016 (21)
            2015 (14)
            2014 (4)
            2013 (5)
            2012 (4)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (3)
            2007 (0)
            2006 (0)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (0)
        Inne ogłoszenia, obwieszczenia, informacje (0)
            2019 (24)
            2018 (16)
            2017 (85)
            2016 (89)
            2015 (80)
            2014 (72)
            2013 (61)
            2012 (33)
            2011 (19)
            2010 (6)
            2009 (0)
            2008 (0)
            2007 (1)
    Sprawozdania (0)
        2010 (0)
        2009 (2)
        2008 (4)
        2007 (5)
        2006 (0)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (0)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Radni Powiatu (0)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                2018 (17)
                początek VI kadencji 2018 (17)
            Kadencja V 2014-2018 (0)
                koniec V kadencji 2018 (17)
                2017 (17)
                2016 (17)
                2015 (17)
                2014 (17)
                początek V kadencji 2014 (18)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                koniec IV kadencji 2014 (17)
                2013 (17)
                2012 (17)
                2011 (17)
                2010 (17)
                początek IV kadencji 2010 (17)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                koniec III kadencji 2010 (17)
                2009 (17)
                2008 (17)
                2007 (17)
                2006 (17)
                początek III kadencji 2006 (17)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                koniec II kadencji 2006 (17)
                2005 (16)
                2004 (17)
                2003 (0)
                2002 (0)
                początek II kadencji 2002 (0)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
        Zarząd Powiatu (0)
            Kadencja VI 2018 - 2023 (0)
                początek VI kadencji 2018 (5)
            Kadencja V 2014-2018 (0)
                koniec V kadencji 2018 (3)
                2017 (4)
                2016 (4)
                2015 (4)
                2014 (4)
                początek V kadencji 2014 (4)
            Kadencja IV 2010-2014 (0)
                koniec IV kadencji 2014 (4)
                2013 (4)
                2012 (4)
                2011 (4)
                2010 (4)
                poczatek IV kadencji 2010 (4)
            Kadencja III 2006-2010 (0)
                koniec III kadencji 2010 (4)
                2009 (4)
                2008 (4)
                2007 (5)
                2006 (3)
                początek III kadencji 2006 (4)
            Kadencja II 2002-2006 (0)
                koniec II kadencji 2006 (1)
                2005 (2)
                2004 (2)
                2003 (0)
                2002 (0)
                początek II kadencji 2002 (0)
            Kadencja I 1998-2002 (0)
        Osoby obowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych (0)
            2019 (3)
            2018 (38)
            2017 (38)
            2016 (41)
            2015 (47)
            2014 (38)
            2013 (39)
            2012 (41)
            2011 (38)
            2010 (37)
            2009 (35)
            2008 (31)
            2007 (39)
            2006 (5)
            2005 (26)
            2004 (20)
            2003 (0)
            2002 (0)
    Oferty pracy (0)
        Starostwo Powiatowe (0)
            Ogłoszenia (0)
                2019 (4)
                2018 (13)
            Wyniki naboru (0)
                2019 (4)
                2018 (14)
        Jednostki organizacyjne Powiatu (0)
            Ogłoszenia (0)
                2019 (2)
                2018 (8)
            Wyniki naboru (0)
                2019 (1)
                2018 (4)
    Zamówienia publiczne (0)
        Starostwo Powiatowe (0)
            Podstawy prawne (0)
            Postępowania (0)
                2019 (12)
                2018 (13)
                2017 (20)
                2016 (14)
                2015 (14)
                2014 (23)
                2013 (39)
                2012 (42)
                2011 (19)
                2010 (7)
                2009 (53)
                2008 (47)
                2007 (16)
                2006 (7)
                2005 (3)
                2004 (3)
                2003 (0)
                2002 (0)
            Inormacje z otwarcia ofert (0)
                2019 (9)
                2018 (10)
                2017 (12)
                2016 (3)
            Wyniki postępowań i przetargów (0)
                2019 (13)
                2018 (13)
                2017 (16)
                2016 (7)
                2015 (9)
                2014 (21)
                2013 (35)
                2012 (35)
                2011 (16)
                2010 (9)
                2009 (4)
                2008 (15)
                2007 (1)
                2006 (0)
                2005 (0)
                2004 (0)
                2003 (0)
                2002 (0)
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (0)
                2019 (11)
                2018 (8)
                2017 (11)
                2016 (6)
                2015 (11)
                2012 (30)
                2014 (22)
                2013 (27)
                2011 (11)
                2010 (7)
            Plany zamówień publicznych (1)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2017 (0)
        Jednostki organizacyjne Powiatu (0)
            Podstawy prawne (0)
            Postępowania (0)
                2017 (2)
                2016 (3)
                2015 (1)
                2014 (9)
                2013 (10)
                2012 (7)
                2011 (8)
                2010 (8)
            Wyniki postępowań i przetargów (0)
                2019 (1)
                2018 (0)
                2017 (0)
                2016 (2)
                2015 (2)
                2014 (5)
                2013 (10)
                2012 (9)
                2011 (7)
                2010 (0)
    Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie (0)
        Dziennik Ustaw (0)
        Monitor Polski (0)
    Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego (0)
        Dostęp do innych informacji publicznych (0)
            2010 (0)
            2009 (0)
            2008 (1)
            2007 (0)
            2006 (0)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (0)
    Wybory, referenda (0)
        Podstawy prawne (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2011 (1)
            2010 (21)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (0)
            2009 (0)
            2008 (0)
            2007 (1)
            2006 (20)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (0)
            2005 (0)
            2004 (0)
            2003 (0)
            2002 (1)
    Obsługa osób niesłyszących (1)
    Opublikowane Akty Prawa Miejscowego (0)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
    Uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (0)
        2019 (43)
        2018 (52)
        2017 (53)
        2016 (52)
        2015 (51)
        2014 (21)
    Informacja dotycząca zgłoszenia budowy z projektami budowlanymi (0)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
    Informacja dotycząca wydanych pozwoleń na budowę (0)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
    Rejestr zgłoszeń budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (0)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)

Budżet i Mienie Powiatu
    Budżet (0)
        2019 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (8)
            Projekt WPF (1)
            Informacje (2)
        2018 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (0)
            Projekt WPF (1)
            Informacje (6)
            Sprawozdania finansowe (0)
                Sprawozdanie zbiorcze (5)
                Sprawozdanie jednostkowe (3)
        2017 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (14)
            Informacje, sprawozdania (6)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2016 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (7)
            Wieloletnia prognoza finansowa (6)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (11)
            Informacje, sprawozdania (6)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2015 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (6)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (6)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2014 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (7)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (16)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2013 (0)
            Projekt budżetu (2)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (10)
            Wieloletnia prognoza finansowa (1)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (13)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2012 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (9)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (18)
            Informacje, sprawozdania (6)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2011 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (2)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (20)
            Informacje, sprawozdania (5)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (1)
        2010 (0)
            Projekt budżetu (1)
            Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (3)
            Uchwała budżetowa i zmiany budżetu (1)
            Informacje, sprawozdania (4)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (2)
        2009 (8)
        2008 (9)
        2007 (7)
        2006 (1)
    Mienie (0)
        Majątek publiczny (0)
            2016 (1)
            2011 (2)
            2010 (2)
            2009 (0)
            2008 (0)
            2007 (0)
            2006 (0)
            2005 (2)
            2004 (1)
            2003 (0)
            2002 (0)

Gospodarka Nieruchomościami
    Powiatu (0)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (0)
        2015 (1)
        2013 (3)
        2012 (3)
        2011 (1)
    Skarbu Państwa (0)
        2019 (4)
        2018 (4)
        2017 (5)
        2016 (3)
        2015 (6)
        2014 (4)
        2013 (3)
        2012 (5)
        2011 (3)

Fundusze Zewnętrzne
    Fundusze (0)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (1)

Informacje
    Instrukcja korzystania z BIP (1)
    Dostęp do innych informacji publicznych (1)
    Redakcja Biuletynu (1)

Osoby

Jednostki i podmioty

Dokumenty i informacje

Wybory Samorządowe
    2014 (18)
    2018 (11)
        Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej (21)

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Transmisja z Sesji Rady Powiatu Leszczyńskiego
    VI Kadencja Rady Powiatu Leszczyńskiego (15)
    V Kadencja Rady Powiatu Leszczyńskiego (0)
        XLI Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego (1)
        XLIX Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego (1)

Petycje
    2019 (1)

2019

2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij