Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy z projektami budowlanymi

Data zgłoszenia i numer sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres lub miejsce inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.3.2017

03.01.2017r.

Błaszczyk

Monika i Marcin

Boszkowo, dz. 68/14

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe

(kategoria I)

postanowienie z dnia 20.01.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków 20.02.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.4.2017

04.01.2017r.

Gmina Lipno

Wilkowice, dz. 588/15, 591

Kanalizacja deszczowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.30.2017

31.01.2017

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo, dz. 954/9

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania zalicznikowego zlewni ścieków

 (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.39.2017

13.02.2017

Nowacki DEVELOPMENT Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/142

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoriaI/VIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.40.2017

13.02.2017

Nowacki DEVELOPMENT Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/163

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoriaI/VIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.43.2017

20.02.2017

Jagata Dawid

Mikołajczak Dariusz

Wilkowice, dz. 549/8

Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej (kategoriaI)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.54.2017

01.03.2017

Hampelska Natalia

Jakuboszczak Daniel

Wilkowice, dz. 534/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

postanowienie z dnia 16.03.2017r. - wezwanie do uzupełninia braków

uzupełnienie braków

30.03.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.55.2017

02.03.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 219, 204/2, 214, 442, 256/4, 457/1, 457/2, 27/2, 460/1, 503

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.58.2017

03.03.2017

Dobrucki Rafał

Dąbcze, dz. 41, 31/100

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoriaXXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.59.2017

06.03.2017

Sznigir Marcin

Włoszakowice, dz. 185/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoriaI/VIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.63.2017

07.03.2017

Bartkowiak  

Maria i Paweł

Grotniki, dz. 455/69

Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny jednorodzinny wraz z rozbudową i wyburzeniem części parterowej

(kategoria III)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.65.2017

10.03.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 503, 27/1, 27/2, 35, 638, 664, 663, 671, 696, 689, 694, 698, 712/2

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI) 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.72.2017

13.03.2017

GĄD Jacek

Firma Handlowa

Grotniki, dz. 893/1

Budynek mieszkalny jednorodznny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.73.2017

13.03.2017

GĄD Jacek

Firma Handlowa

Grotniki, dz. 893/12

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.74.2017

13.03.2017

GĄD Jacek

Firma Handlowa

Grotniki, dz. 893/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.78.2017

16.03.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 681/1, 689, 690/9, 690/6, 660/4

Przebudowa sieci elektroenergetyczej nn 0,4 kV z demontażem części linii napowietrznej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.85.2017

20.03.2017

Woźni Marta i Przemysław

Dąbcze, dz. 496/27

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.100.2017

30.03.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Boszkowo - Letniskow, dz. 998, 824/94, 824/93, 824/78, 824/79, 824/99, 824/100, 824/105, 824/106, 824/104, 824/103, 824/101, 824/98, 824/97, 824/96, 824/95, 824/92, 824/25

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV dla zasilania domków letniskowych

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.117.2017

10.04.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 20, 786/36, 69/14, 69/13, 69/8, 72/43, 69/12

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV z szafką kablową i złączem kablowo - pomiarowym

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.127.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 543, 542, 581/7, 581/30, 579, 581/38, 581/29, 581/37, 581/7

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.128.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Klonówiec, dz. 201/35, 201/36, 201/42, 201/57

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitranej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.129.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Henrykowo, dz. 460, 493

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.130.2017

18.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Gronówko, dz. 117/61, 117/70, 117/56

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.135.2017

21.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 533/5, 533/32, 533/13

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.151.2017

28.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 635, 631, 632/1, 627/5

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.152.2017

28.04.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Mórkowo, dz. 169, 170, 171/4

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.163.2017

08.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 784/9 - 784/14, 784/16, 786

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.164.2017

08.05.2017

Grybscy Róża i Michał

Stary Belęcin, dz. 46/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.167.2017

09.05.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 575/1, 520, 518/10, 518/9

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.174.2017

16.05.2017

Stachowiak Katarzyna

Grodzisko, dz. 175/1, 172/12

Rozbudowa sieci wodociągowej

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 31.05.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

sprzeciw

AB.6743.175.2017

16.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 533/32

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.179.2017

17.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 827, 715/10

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączami kablowo - pomiarowymi (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.180.2017

17.05.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 89/10, 91/2, 91/5

Linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.183.2017

18.05.2017

ANGELUS 

Joanna i Krzysztof

Wilkowice, dz. 82, 102, 111

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.192.2017

24.05.2017

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

Robczysko, dz. 123/1, 123/4

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.z o.o. stacji gazowej wysokiego ciśnienia

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.195.2017

26.05.2017

Gmina Święciechowa

Przybyszewo, dz. 194, 592/1, 293/8, 468, 628/16

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.196.2017

26.05.2017

Gmina Święciechowa

Niechłód, dz. 20/4, 28, 46, 60, 335, 297/1, 200/3

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.197.2017

26.05.2017

Zakład Usług Wodnych

we Wschowie Sp.  z o.o.

Wijewo, dz. 973, 1007

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.200.2017

05.06.2017

Wojtkowiak Mariusz

Moraczewo, dz. 481/13, 481/1, 481/5, 481/17, 481/25

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 21.06.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków

04.07.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.203.2017

05.06.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 330/5, 1220/5, 331/3, 1217/2

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.210.2017

08.06.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Krzemieniewo, dz. 145, 178/1, 178/2, 128/2

Sieć elektroenergetyczna - linia kablow nn 0,4 kVoraz przyłącze kablowo - pomiarowe (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.218.2017

14.06.2017

GĄD Jacek

Grotniki, dz. 893/5

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.219.2017

14.06.2017

GĄD Jacek

Grotniki, dz. 893/6

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.220.2017

14.06.2017

GĄD Jacek

Grotniki, dz. 893/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 (kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.229.2017

21.06.2017

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 401/5, 320/1

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.239.2017

29.06.2017

Zakład Usług Wodnych

Sp. z o.o.

Zaborówiec, dz. 23/13, 271/45, 271/43, 271/42, 294/2, 271/61, 271/44

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.240.2017

29.06.2017

Zakład Usług Wodnych

Sp. z o.o.

Zaborówiec, dz. 295, 22/5, 96/10, 1/26, 96/9

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 14.07.2017r.- wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków 20.07.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.247.2017

03.07.2017

Gmina Święciechowa

Gołanice, dz. 29

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

postanowienie z dnia 21.07.2017r. - wezwanie do uzupełninia braków

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.248.2017

03.07.2017

Gmina Święciechowa

Lasocice, dz. 121

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.249.2017

03.07.2017

Gmina Święciechowa

Święciechowa, dz. 717, 761/2

Oświetlenie uliczne

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.250.2017

04.07.2017

Bartkowiak

Maria i Paweł

Grotniki, dz. 455/69

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz wyburzeniem części parterowej istniejącego budynku letniskowego (kategoria I)

postanowienie z dnia 19.07.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

uzupełnienie braków

24.07.2017r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.255.2017

07.07.2017

 Rosik Mirosława i Maciej

Grodzisko, dz. 4/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria VIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.268.2017

18.07.2017

Pawlak Maciej

Włoszakowice, dz. 580/11

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

postanowienie  z dnia 26.07.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

AB.6743.275.2017

25.07.2017

Gmina Osieczna

Kąkolewo, dz. 449, 452/7

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.276.2017

25.07.2017

Gmina Osieczna

Osieczna, dz. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/3, 201

Przebudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV - I etap oraz budowa z przebudową linii napowietrznej na kablową

(kategoria XXVI) 

postanowienie z dnia 11.08.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

AB.6743.288.2017

04.08.2017

Poślednik Violetta

Wyciążkowo,  dz. 100

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa dachu 

(kategoria I)

postanowienie z dnia 21.08.2017r. - wezwanie do uzupełnienia braków

AB.6743.291.2017

08.08.2017

Gmina Święciechowa

Lasocice,  dz. 277/5

Sieć  kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.292.2017

08.08.2017

Gmina Święciechowa

Henrykowo,  dz. 508/9, 508/10, 511/9, 511/10, 511/11, 514/7, 517/2, 521/1, 522/3, 531/1, 531/3, 532/4, 541

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.294.2017

09.08.2017

FHU Rafał Rakowski

Kłoda,  dz. 784/16, 784/17

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.295.2017

09.08.2017

Zakład Usług Wodnych

Sp. z o.o.

Krzycko Małe,  dz. 178/2

Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PVC DZ 110 dł. 980 m  z hydrantami p.pożarowymi dla zaopatrzenia a wodę budownictwa mieszkaniowego

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.296.2017

10.08.2017

Trzpil Magdalena

Osieczna,  dz. 1441/153

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.298.2017

11.08.2017

Janiszewska Agata

Lipno,  dz. 398/6

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.307.2017

17.08.2017

NOWACKI Development Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/140

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I/VIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.308.2017

17.08.2017

NOWACKI Development Spółka Jawna

Osieczna, dz. 1441/131

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I/VIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.315.2017

29.08.2017

Tomczak Bożena

Dąbcze dz. 555/26, 555/23, 583/2, 262/4

Sieć wodociągowa 

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.316.2017

30.08.2017

Gmina Krzemieniewo

Oporowo, dz. 58

Sieć elektroenergetyczna nN zasilania zalicznikowego pompowni ścieków(kategoria XXVI)

AB.6743.317.2017

30.08.2017

Gmina Krzemieniewo

Mierzejewo, dz. 37/17

Sieć elektroenergetyczna nN zasilania zalicznikowego pompowni ścieków(kategoria XXVI)

AB.6743.318.2017

30.08.2017

Gmina Krzemieniewo

Oporówko, dz. 203/3

Sieć elektroenergetyczna nN zasilania zalicznikowego pompowni ścieków(kategoria XXVI)

AB.6743.328.2017

04.09.2017

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 336/6

Wykonanie fundamentu i zadaszenia agregaty prądotwórczego tłoczni pneumatycznej ścieków

(kategoria XVIII)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.331.2017

06.09.2017

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Dłużyna, dz. 213, 521, 167/1

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa wraz z szafką kablową i złączem kablowym (kategoria XXVI) 

AB.6743.334.2017

08.09.2017

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 384/2, 381, 318/26, 1181/3, 1181/10

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową (kategoria XXVI)

AB.6743.340.2017

12.09.2017

Gmina Święciechowa

Gołanice, dz. 29

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2017-01-05 12:23:25
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2017-01-05 12:42:26
Ostatnia zmiana:2017-09-19 12:20:47
Ilość wyświetleń:1565

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij