Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

 

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Pl. Kościuszki 4b
64-100 Leszno
tel. 65-529-68-01 (sekretariat)
      65-529-68-00 (Punkt Obsługi Klienta)
    fax 65-529-68-09
e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl
serwis internetowy: www.powiat-leszczynski.pl
NIP: 697-19-52-864
REGON:411102917

UWAGA: faktury wystawiane przez kontrahentów dotyczące Powiatu Leszczyńskiego powinny być wystawiane na:
POWIAT LESZCZYŃSKI
Pl. Kościuszki 4B 64-100 Leszno
NIP 697-229-47-65 REGON 411050451

Starostwo Powiatowe w Lesznie czynne jest:
w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Wydział Komunikacji i Transportu
w poniedziałek w godz. 7:00-17:00 obsługa interesantów do godz.16:15
od wtorku do piątku w godz. 7:00–15:00 obsługa interesantów do godz.14:15
UWAGA
Uprzejmie informujemy, że w związku z likwidacją punktu kasowego w budynku delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego od 1 września 2014 r. do rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł. Osoby bez tego dokumentu nie zostaną obsłużone i tym samym pobrany numerek przepadnie.
 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Starosta, Wicestarosta i Skarbnik oraz Naczelnicy Wydziałów
przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek, w godz. 8:00 - 16:00.
W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy
w następnym dniu roboczym w godz. 8:00 – 15:00.
Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.Obsługa osób niesłyszących

BUDYNEK I
Pl. Kościuszki 4b
64-100 Leszno

STAROSTA LESZCZYŃSKI               Jarosław Wawrzyniak
                                                          tel. 65 529-68-01
                                                          e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl


WICESTAROSTA LESZCZYŃSKI      Robert Kasperczak
                                                          tel. 65 529-68-01
                                                          e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl

SEKRETARZ POWIATU                     Krystian Maćkowiak
                                                          tel. 65 529-68-01
                                                          e-mail: sekretarz@powiat-leszczynski.pl

SKARBNIK POWIATU                       Marcin Wydmuch
                                                          tel. 65 529-68-04
                                                          e-mail: skarbnik@powiat-leszczynski.pl


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO–         Naczelnik: Krystian Maćkowiak 
PRAWNY, PROMOCJI                       tel. 65 529-68-01
I OBSŁUGI RADY                              e-mail: sekretarz@powiat-leszczynski.pl

 


WYDZIAŁ BUDŻETOWO–                 Naczelnik: Marcin Wydmuch
FINANSOWY, PLANOWANIA           tel. 65 529-68-04
I ROZWOJU                                       e-mail: skarbnik@powiat-leszczynski.pl

                                                    tel. 65 525-69-66
  Punkt Informacyjny                        65 529-68-06
 Funduszy Europejskich               

 


WYDZIAŁ SPRAW                           Koordynator: Piotr Giernas
SPOŁECZNYCH                                tel. 65 529-68-25
                                                         e-mail: oswiata@powiat-leszczynski.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ                    Przewodnicząca: Aneta Ciszewska
DS. ORZEKANIA O                           tel/fax 65 529-68-40
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                e-mail: pzdson@powiat-leszczynski.plWYDZIAŁ ARCHITEKTURY              Naczelnik: Jakub Rzeźniczak
I BUDOWNICTWA                            tel. 65 529-68-26, 65 529-68-27
                                                          e-mail: j.rzezniczak@powiat-leszczynski.pl

 


WYDZIAŁ OCHRONY                       Naczelnik: Ryszard Przymencki
ŚRODOWISKA, ROLNICTWA           tel.65 529-68-13, 65 529-68-32
I LEŚNICTWA                                   e-mail: r.przymencki@powiat-leszczynski.pl

 


POWIATOWY RZECZNIK                 Leszek Jankowski
KONSUMENTÓW                              tel.65 529-68-23
                                                          e-mail: l.jankowski@powiat-leszczynski.pl 

BUDYNEK II
Pl. Kościuszki 4b
budynek C
64-100 Leszno

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI              Naczelnik: Dominik Szymański
I TRANSPORTU                              tel.65 529-68-18
                                                       e-mail: sp.kom@powiat-leszczynski.pl

 

 


BUDYNEK III
Al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno

 

WYDZIAŁ GEODEZJI ,                  Naczelnik: Małgorzata Łukaszewska
KARTOGRAFII, KATASTRU           tel.65 529-68-43
I GOSPODARKI                            e-mail: sp.geo@powiat-leszczynski.pl
NIERUCHOMOŚCIAMI                  Geodeta Powiatowy: Piotr Mańkowski
                                                      tel. 65 529-68-54
                                                      e-mail: p.mankowski@powiat-leszczynski.pl

Zrealizowano w ramach projektu pn.: "Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych 
i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim"

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz z budżetu Powiatu Leszczyńskiego.

 

 

 

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".