Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Starostwo Powiatowe w Lesznie
64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4B

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ogłasza z dniem 13 kwietnia 2017 roku otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

I.Wymagania.
1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a)obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)nieposzlakowana opinia,
d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)wykształcenie średnie geodezyjne lub kontynuacja nauki – minimum 2 rok studiów (szkoły) o kierunku geodezja lub inne w przypadku posiadania, co najmniej rocznego   stażu pracy na stanowisku urzędniczym w komórce odpowiedzialnej za realizacje zadań wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 
2.Wymagania dodatkowe:
a)mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
b)wymagana znajomość przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisów wykonawczych,
c)mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
d)umiejętność obsługi komputera,
e)mile widziana znajomość programu EWID 2007,
f)wysoki poziom umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną,
g)dobra organizacja prac,
h)umiejętność radzenia sobie ze stresem,
i)obsługa urządzeń biurowych,
j)samodzielność i motywacja do pracy,
k)systematyczność, terminowość i odpowiedzialność,
l)umiejętność pracy w zespole.

II.Zakres czynności wykonywanych na stanowisku:
1)Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i prac kartograficznych.
2)Uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy.
3)Udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4)Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotów ewidencyjnych oraz wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego.
5)Rejestrowanie materiałów udostępnianych i wypożyczanych z zasobu.
6)Wydawanie wytycznych dotyczących wykonania zgłoszonych robót. Wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionego im materiału zasobu.
7)Naliczanie opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za sporządzenie i wydawanie wypisu oraz wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres. Sporządzanie Dokumentu Obliczenia Opłaty.
8)Prowadzenie postepowań oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.
9)Przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów.
10)Włączanie do zasobu przyjętej dokumentacji.
11)Przygotowywanie wniosków o wyłączenie z zasobu materiałów zbędnych, nieaktualnych, nieczytelnych, zniszczonych, (jeśli nie uległy odnowieniu).
12)Prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej w zakresie baz danych BDOT500, GESUT i BDSOG.
13)Zaznajamianie się na bieżąco z przepisami prawa dot. ww. zakresu.
14)Zastępowanie stanowiska pracy ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej
i zasadniczej.
15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału.

III. Oferty osób ubiegających się o pracę na ww. stanowisku urzędniczym powinny zawierać:
1)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2)List motywacyjny i życiorys /CV/.
3)Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4)Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.
5)Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności.
6)Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7)Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokument aplikacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 912 ze zm.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

IV. Dokumenty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym
w Lesznie lub przesłać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 na adres:

STAROSTWO POWIATOWE
W LESZNIE
Plac Kościuszki 4 budynek B 64-100 Leszno

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-leszczynski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:
1.Miejsce świadczenia pracy: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Al. Jana Pawła II 23,64-100 Leszno.
2.Stanowisko pracy: urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
3.Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony ok. 1 roku (w zastępstwie pracownika w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy)
4.Wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. cały etat.
5.Na powyższym stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym w Lesznie dokonano oceny ryzyka zawodowego.

Informujemy, że w miesiącu marcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Starostwie Powiatowym w Lesznie był wyższy niż 6%.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną

                                                                                                                    Starosta Leszczyński
                                                                                                                  /-/ Jarosław Wawrzyniak

Leszno, dnia 13.04.2017 r.

 

Załączniki

Nabór (412kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2017-04-13 14:30:23
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2017-04-13 14:42:27
Ostatnia zmiana:2017-04-13 14:42:43
Ilość wyświetleń:701

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij