Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Informacja

 

Data zgłoszenia i numer sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres lub miejsce inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Informacja o braku sprzeciwu

13.01.2016

 AB.6743.9.2016

                  

      Krystian Grygiel

       

Lipno,dz. nr 166/16    

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kat. I)

Postanowienie z dnia 29.01.16r.- wezwanie do uzupełnienia braków

Nie wniesiono sprzeciwu

04.02.2016

 AB.6743.24.2016

      Błażej Wojciech

Brenno,dz. nr 547/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kat. I)

Postanowienie z dnia 01.03.16r.- wezwanie do uzupełnienia braków

Nie wniesiono sprzeciwu

18.02.2016

 AB.6743.36.2016

 Sternal

 Konstancja i Tomasz

Dąbcze,dz. nr 72/34

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący

(kat. I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

03.03.2016

 AB.6743.80.2016

Enea Operator Sp. zo.o.

Długie Stare, dz. nr 283/3, 293, 256, 167, 147, 134/12, 134/8

Elektroenergetyczna sieć kablowa nn

(kat. XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

10.03.2016

 AB.6743.92.2016

Enea Operator Sp. zo.o.

Włoszakowice, dz. nr 83/4, 80/3, 73/7, 49/10, 50 ,49/12

Sieć  elektroenergetyczna - linia kablowa NN 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo - pomiarowym oraz linia kablowa łącząca dwa istniejące złącza kablowo - pomiarowe

(kat. XXVI)

  Nie wniesiono sprzeciwu

21.04.2016

 AB.6743.161.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. nr 521/1, 521/6, 521/13, 520, 577/1

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)   Nie wniesiono sprzeciwu

05.05.2016

 AB.6743.184.2016

Ratajczak Tomasz

Nowa Wieś, dz. 374/1, 583, 93, 78/6, 79/20, 78/19

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

23.05.2016

AB.6743.238.2016

Gmina Krzemieniewo

Kociugi, dz. 120

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

23.05.2016

AB.6743.239.2016

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo, dz. 1020

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

23.05.2016

AB.6743.240.2016

Gmina Krzemieniewo

Drobnin, dz. 1

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

23.05.2016

AB.6743.241.2016

Gmina Krzemieniewo

Górzno, dz. 47/5

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

25.05.2016

AB.6743.248.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o.  

Strzyżewice, dz. nr 135, 25, 63/14, 65/2, 42

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Pilotów w Strzyżewicach (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

30.05.2016

AB.6743.249.2016

Kruk

Katarzyna i Michał

Włoszakowice, dz. 1049, 507/8, 1047/1

Rozbudowa budynku mieszkalnego o zadaszony taras (kategoria I)

Umorzenie postępowania

03.06.2016

AB.6743.262.2016

Gmina Krzemieniewo

Garzyn, dz. 51

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

03.06.2016

AB.6743.263.2016

Gmina Krzemieniewo

Garzyn, dz. 93/20

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

03.06.2016

AB.6743.264.2016

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo, dz. 134/5

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

03.06.2016

AB.6743.265.2016

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo, dz. 77/5

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

03.06.2016

AB.6743.266.2016

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo, dz. 742/9

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

03.06.2016

AB.6743.267.2016

Gmina Krzemieniewo

Garzyn, dz. 184

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

06.06.2016

AB.6743.269.2016

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo, dz. 37

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

09.06.2016

AB.6743.282.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o.  

Gronówko, dz. nr 117/26, 117/18, 117/61, 517, 115/2, 115/1

      Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej  - etap I (kategoria XXVI)

                      

Nie wniesiono sprzeciwu

10.06.2016

AB.6743.284.2016

Leciejewscy

Dorota i Marek

Wilkowice, dz. 656/12

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki 

(kat. I/VIII)

Postanowienie z dnia 20.06.16.-wezwanie do uzupełninia braków

Wniosek pozostawiony bez rozpoznania

21.06.2016

AB.6743.297.2016

Frankowscy     

Zyta i Jacek

Włoszakowice, dz. 18/4, 18/8

Budowa słupa energetycznego w istniejącej linii energetycznej

Umorzenie postępowania

30.06.2016

AB.6743.306.2016

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 495/13, 495/12, 495/28, 482, 495/9

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączami kablowymi (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

30.06.2016

AB.6743.307.2016

Gmina Włoszakowice

Boszkowo - Letnisko, dz. 74/2, 101, 103/1,103/3, 104, 105/5, 128/1, 131/3

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

30.06.2016

AB.6743.308.2016

Gmina Włoszakowice

Grotniki, dz. 283

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

30.06.2016

AB.6743.309.2016

Gmina Włoszakowice

Grotniki, dz. 134/5, 134/9, 135/2, 926/29

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

30.06.2016

AB.6743.310.2016

Gmina Włoszakowice

Dominice, dz. 18, 43/29, 44

Boszkowo, dz. 164/7, 170/2, 170/22, 170/31

Włoszakowice, dz. 634, 635/66

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

30.06.2016

AB.6743.311.2016

Gmina Włoszakowice

Dominice, dz. 18, 24, 26/27, 26/28, 26/29, 26/33, 26/40, 38/65, 41/59, 41/64, 43/29, 45/1, 74/1, 74/2, 82/8, 82/10, 82/23, 82/37, 82/47, 85/20, 87/12, 87/32, 87/53, 90, 91/24, 92/10, 92/11, 92/12, 92/17, 92/24, 92/31, 92/43, 92/53, 94/18, 94/21, 94/47, 94/60, 95/16, 98/26, 98/37, 98/60, 100/22, 100/33, 100/34, 101/20, 102/22, 105/7, 105/12, 106, 109/20, 111, 112, 116/9, 116/28, 158/5

Grotniki, dz. 7, 8/1, 19/1, 20, 28, 41/1, 50, 53, 73/2, 73/3, 74/1, 74/2, 75, 125/1, 128/4, 132/42, 132/43, 132/76, 134/5, 134/9, 135/2, 276/1, 276/3, 305, 316/11, 317/4, 320/1, 320/2, 341/1, 342/1, 346, 349/2, 367/127, 368/4, 368/6, 370/3, 383/5, 383/6, 391/15, 392/16, 393/4, 410/1, 403/1, 415, 416, 417/11, 420, 430, 445, 455/26, 455/27, 455/28, 455/54, 455/67, 455/72, 455/116, 456/1, 458/4, 926/29, 999/2

Włoszakowice, dz. 634, 635/10, 635/48, 638/22, 638/26, 638/47, 638/77, 641/23

Boszkowo, dz. 66/6, 66/16, 66/25, 66/34, 66/37, 68/2, 68/36, 159, 163/15, 164/1, 164/7, 170/2, 170/17, 173/31, 174/1

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

06.07.2016

AB.6743.325.2016

Spychała

Magdalena i Daniel

Pawłowice, dz. 440/25

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

11.07.2016

AB.6743.329.2016

Nadleśnictwo Karczma Borowa

Kąkolewo, dz. 5141/4, 5142/6, 5142/11

Zasilanie elektroenergetyczne, linia światłowodowa oraz monitoring wiaty i polany

Nie wniesiono sprzeciwu

15.07.2016

AB.6743.337.2016

Gmina Osieczna

Świerczyna, dz. 215

Rozbudowa sieci wodociągowej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

15.07.2016

AB.6743.338.2016

Gmina Osieczna

Dobramyśl, dz. 29, 33, 34

Rozbudowa sieci wodociągowej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

15.07.2016

AB.6743.339.2016

Gmina Osieczna

Dobramyśl, dz. 950/34, 950/33, 950/35, 950/44, 950/48

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków i rurociągu tłoczonego

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

15.07.2016

AB.6743.340.2016

Gmina Święciechowa

Krzycko Małe, dz. 25, 178/2

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoriaXXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

15.07.2016

AB.6743.341.2016

Gmina Święciechowa

Święciechowa, dz. 977, 1006/1

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

20.07.2016

AB.6743.344.2016

Leciejewscy

Dorota i Marek

Wilkowice, dz. 656/12

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki

(kategoria I/VIII)

Postanowienie z dnia 01.08.2016r. - wezwanie do uzupenienia braków

Postanowienie z dnia 12.08.2016r. - art. 30 ust. 1 pkt. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PB (Dz.U.2016.290.j.t.)

Nie wniesiono sprzeciwu

29.07.2016

AB.6743.352.2016

Gmina Święciechowa

Krzycko Małe, dz. 162, 178/2

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

05.08.2016

AB.6743.378.2016

Lorenc Julita i Arkadiusz

Wilkowice, dz. 164/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki

(kategoria I/VIII)

Nie wniesiono sprzeciwu

09.08.2016

AB.6743.380.2016

ENEA Operator

Sp. z o.o.

Augustowo, dz. 103/1, 103/2, 103/3, 77

Linia kablowa NN 0,4 kV, szafka SK-4, przyłącze kablowe ze słupem

(kat. XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu -  zgłoszenie nie dotyczy drogi krajowej (dz. nr 77)

01.09.2016

AB.6743.413.2016

Banaszak Robert

Dąbcze, dz. 390, 419, 405/4, 407/8

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

14.09.2016

AB.6743.425.2016

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Ziemnice, dz. 1/31, 46, 102

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

23.09.2016

AB.6743.440.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/42

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

23.09.2016

AB.6743.441.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/39

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

30.09.2016

AB.6743.452.2016

Klak Mateusz

Ziemnice, dz. 125/1, 125/2, 227/1, 228/1, 228/2, 229

Sieć kanalizacji deszczowej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

04.10.2016

AB.6743.459.2016

ŚMIGIELSKI GROUP

Śmigielski Leszek

Dąbcze, dz. 54/22

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

10.10.2016

AB.6743.468.2016

Kurowska Anna

Wilkowice, dz. 503, 584/7, 584/22, 504

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Uzupełnienie zgłoszenia dnia 26.10.2016r. polegające na dołączeniu postanowienia Wójta Gminy Lipno o sprostowaniu błędu dotyczącego pominięcia działki nr 504 Nie wniesiono sprzeciwu

10.10.2016

AB.6743.469.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/43

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

26.10.2016

AB.6743.492.2016

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Koronowo, dz. 4, 5, 12

Rozdzielcza siec wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

26.10.2016

AB.6743.493.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/36

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

26.10.2016

AB.6743.494.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/37

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

27.10.2016

AB.6743.496.2016

Gmina Krzemieniewo

Górzno, dz. nr 250/1

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV zasilania zalicznikowego pompowni ścieków komunalnych P 2

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

27.10.2016

AB.6743.497.2016

Gmina Krzemieniewo

Górzno, dz. nr 226/16

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV zasilania zalicznikowego pompowni ścieków komunalnych P 1

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

27.10.2016

AB.6743.498.2016

Gmina Krzemieniewo

Garzyn, dz. nr 241

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV zasilania zalicznikowego pompowni ścieków komunalnych P 3

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

03.11.2016

AB.6743.504.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/35

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

03.11.2016

AB.6743.505.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/38

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

07.11.2016

AB.6743.508.2016

Gmina Krzemieniewo

Drobnin, dz. 138/5

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV zasilania zalicznikowego pompowni ścieków komunalnych P1

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

10.11.2016

AB.6743.512.2016

Gmina Krzemieniewo

Drobnin, dz. 313

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV zasilania zalicznikowego pompowni ścieków komunalnych P7

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

18.11.2016

AB.6743.515.2016

Nadleśnictwo Kościan

Smyczyna, dz. 68, 202, 5205, 440

Radomicko, dz. 5182/3, 383, 5182/5

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

21.11.2016

AB.6743.517.2016

Gąd Jacek

Włoszakowice, dz. 167/40

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

01.12.2016

AB.6743.529.2016

Stark  

Bernadeta i Karol

Wilkowice, dz. 226/9, 226/14

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Nie wniesiono sprzeciwu

06.12.2016

AB.6743.532.2016

Łapawa Arkadiusz

Kąkolewo, dz. 452/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 28.12.2016r. - art. 30 ust.1, pkt. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PB (Dz. U. 2016.290.j.t.) Nie wniesiono sprzeciwu

15.12.2016

AB.6743.540.2016

Szprync Bartosz

Wilkowice, dz. 263, 273/3, 273/7, 273/14

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

20.12.2016

AB.6743.549.2016

Gmina Święciechowa

Święciechowa, dz. 989

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

 

 

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2016-01-15 11:40:43
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2016-01-15 11:40:42
Ostatnia zmiana:2017-02-03 13:53:21
Ilość wyświetleń:3552

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij