Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Informacja

Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane

<> 

Data zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

02.07.2015

 

AB.6743.260.2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o.

152,329,694,312/13, 312/5, 256,  257,278 Obręb  Długie Stare; 138/6, 139 Obręb Trzebiny

Gmina Święciechowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

09.07.2015

 

AB.6743.268.2015

Gmina Lipno

Lipno, Osiedle Prymasa Tysiąclecia – dz. nr 157/22 i 406/33

Rozdzielcza sieć wodociągowa z hydrantem przeciwpożarowym oraz sieć kanalizacji sanitarnej

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

10.07.2015

 

AB.6743.273.2015

ENEA Operator                       Sp. z o.o.    

Osieczna – dz. nr 1441/168

Sieć elektroenergetyczna – linia kablowa NN 0,4 kV wraz z szafką kablową

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

24.07.2015

 

AB.6743.290.2015

Gmina Święciechowa

Gołanice, ul. Spacerowa dz. nr 329, 334, 330/1, 330/2, 330/3

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

29.07.2015

 

AB.6743.295.2015

Małgorzata i Ryszard Błażejewscy

Wilkowice  dz. nr 503,488, 491/7, 491/8, 483/11

Rozdzielcza sieć wodociągowa w ulicy Miodowej w Wilkowicach wraz z hydrantem przeciwpożarowym  oraz przyłącze wodociągowe do działki ozn. nr. ewid. gruntu 491/8

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

10.08.2015

 

AB.6743.311.2015

Katarzyna Mikołajczyk

Niechłód dz.nr 259/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny – rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

 

18.08.2015

 

AB.6743.320.2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Święciechowa ul. Warzywna dz. nr 332/38 i 333/24

Sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

19.08.2015

 

AB.6743.322.2015

ENEA Operator                       Sp. z o.o.    

Włoszakowice, ul. Powstańców Wielkopolskich dz. nr 706/3, 706/1, 445, 443/1, 443/2, 424/6

Sieć elektroenergetyczna – linie kablowe nn 0,4 kV

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

26.08.2015

 

AB.6743.327.2015

ENEA Operator                       Sp. z o.o.    

Garzyn, dz. nr 93/3, 93/21,93/22, 93/13, 93/14, 93/20, 93/15 (szafka kablowa usytuowana przy granicy z działką nr 93/12)

Sieć elektroenergetyczna – linia kablowa  nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączem kablowym

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

27.08.2015

 

AB.6743.337.2015

Grzegorz Kłys

Obręb Włoszakowice,

 dz. nr 23/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

03.09.2015

 

AB.6743.348.2015

Grzegorz Józefczak

Krzycko Wielkie

Adamowo 19

Dz. nr 314/13 (obręb Krzycko Wielkie)

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

04.09.2015

 

AB.6743.356.2015

Gmina Osieczna

Kąkolewo dz. nr 582 (droga powiatowa) i dz. nr 578/25 (droga wewnętrzna)

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

04.09.2015

 

AB.6743.357.2015

Gmina Osieczna

Kąkolewo  dz. 96 i 75 (ulica Okrężna i Jasna)

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

04.09.2015

 

AB.6743.358.2015

Gmina Osieczna

Kąkolewo  dz.1222, 1225, 1226 i 1227  (rejon ulicy Sosnowej)

Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

 

                

11.09.2015

AB.6743.371.2015

Patrycja Grabska

Gronówko, Os. Owocowe, dz. nr 499

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie garażowe

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

17.09.2015

AB.6743.386.2015

Gmina Lipno

Wilkowice  dz. 504 (ul. Lipowa), 591 (ul. Boczna), 592/38 (ul. Rabatowa), 593/6 (ul. Konwaliowa), 595/20 (ul. Kwiatowa),588/15 (ul. Ogrodowa), 585/3 (ul. Boczna), 585/1 (ul. Różana)

Sieć kanalizacji deszczowej

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

29.09.2015

AB.6743.406.2015

Paweł Smitkowski

Mórkowo, ul. Kard. Augusta Hlonda, dz. nr 237/24

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Wniosek niekompletny- wezwanie do usunięcia braków z dnia 02.10.15r.

Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia                                        dn. 29.10.15r.                        - art.9 i art. 64 § 2 Kpa

 

30.09.2015

AB.6743.407.2015

Gmina Święciechowa

Długie Stare, dz. nr 134/12 i 147

Rozdzielcza sieć wodociągowa z hydrantem przeciwpożarowym

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

02.10.2015

AB.6743.411.2015

Gmina Lipno

Górka Duchowna, dz. nr 75

Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej składającej się z linii kablowej niskiego napięcia i czterech opraw oświetleniowych

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

05.10.2015

AB.6743.412.2015

Gmina Lipno

Wilkowice, dz. nr 456/1, 457/1, 458/1, 458/2

Sieć elektroenergetyczna oświetlenia placu zabaw składająca się z linii kablowej NN oraz słupa oświetleniowego

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

 

07.10.2015

AB.6743.416.2015

Michał Dudka

Święciechowa, dz. nr 1226/57

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Postanowienie z dnia 26.10.15r. do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

Umorzono decyzją z dnia 30.10.15r.-art. 105 §1 i art. 104 Kpa

 

23.10.2015

AB.6743.434.2015

ENEA Operator                       Sp. z o.o.    

Wilkowice , ul. Mórkowska  dz. 1712/2, 734/8, 734/41

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa NN 0,4 kV wraz z szafką kablową oraz przyłącze kablowe wraz ze złączem kablowo -pomiarowym

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

23.10.2015

AB.6743.435.2015

ENEA Operator                       Sp. z o.o.    

Wilkowice , ul. Dworcowa i ul. Mórkowska  dz. 136, 714, 712/2

Sieć elektroenergetyczna - linia kablowa NN 0,4 kV wraz z wymianą szafki kablowej

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

26.10.2015

AB.6743.441.2015

Natalia Pakuła    

Wilkowice , dz. 172/6

budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

28.10.2015

AB.6743.442.2015

ENEA Operator                       Sp. z o.o.    

Wojnowice dz. 120/2, 235, 680/3, 680/4, 194/2

sieć elektroenergetyczna  obejmująca budowę prefabrykowanej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz budowę linii kablowej wraz ze złączami kablowymi i szafką kablową 

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

29.10.2015

AB.6743.443.2015

Gmina Święciechowa

Święciechowa dz. 196/6,  229, 286

Rozdzielcza sieć wodociągowa na ulicy zielonej  w Święciechowie

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

30.10.2015

AB.6743.445.2015

Katarzyna i Paweł Smitkowsscy

Mórkowo, dz. nr 237/24

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

04.12.2015

AB.6743.479.2015

Agnieszka Wesoły

Wilkowice, dz. nr 76/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

15.12.2015

AB.6743.498.2015

Gmina Osieczna

Osieczna, dz. nr 1511

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

21.12.2015

AB.6743.504.2015

Sabina Maślak

Wilkowice, dz. nr 76/1

Budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

28.12.2015

AB.6743.511.2015

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

Przybyszewo, dz. nr  424/1, 468, 592/1, 593/6, 628/16, 628/56, 628/69, 628/89

Rozdzielcza sieć wodociągowa

 

Nie wniesiono sprzeciwu do wykonania zgłoszonych robót budowlanych

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2015-07-03 09:00:40
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2015-07-03 09:01:27
Ostatnia zmiana:2016-08-16 10:09:25
Ilość wyświetleń:3613

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij