Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w wymiarze 1/2 etatu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie ogłasza z dniem 09.08.2017r.otwarty

i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w wymiarze 1/2 etatu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
64-100 Leszno, Pl. Kościuszki 4

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2008r. r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 14) ogłasza z dniem 03 marca 2015 r. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w wymiarze 1/2 etatu.

 

I. Wymagania.
1. Wymagania niezbędne:


a) obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy

    o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
e) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
f) prawo jazdy kat. B
 
2. Wymagania dodatkowe:

 
a) biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet Ms Office w tym World Excel) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
b) umiejętność korzystania z aktualnych przepisów,
c) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
d) kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy.

II. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku obejmować będzie następujące czynności:

Do obowiązków referenta ds. dróg i mostów należy:

1. Wypisywanie decyzji w zakresie ochrony pasa drogowego,
2. Wypisywanie decyzji dot. przejazdów pojazdów ponadnormatywnych,

3. Obsługa programu do ewidencji dróg,

4. Redagowanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,

5. Prowadzenie korespondencji w zakresie utrzymania dróg.
4. Informacje o stanie dróg,
5. Wykonanie inny czynności zleconych przez przełożonych,

 

III. Oferty osób ubiegających się o pracę na ww. stanowisku urzędniczym powinny zawierać:


1. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. Kandydaci mogą dołączyć list motywacyjny i cv.


Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458/.


IV. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg lub przesłać w terminie do dnia 21.08.2017r.. do godz. 15.00

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko referent ds. dróg i mostów      w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie”.

Aplikacje, które wpłyną do ZDP w Lesznie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat-leszczynski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, Pl. Kościuszki 4.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

                                                                                       Kierownika
                                                                        Zarządu Dróg Powiatowych
                                                                              /-/ Marian Kaczmarek

Załączniki

Nabór (859.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2017-08-09 12:14:18
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2017-08-09 13:18:00
Ostatnia zmiana:2017-08-09 13:18:02
Ilość wyświetleń:529
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Plac Kościuszki 4B, 64-100 Leszno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij